Sunday, June 10, 2012

امروز تفلد یک دختر مامانی نازه که من خیلی دوستش دارم...
ما دوتا از لحاظ روحیه زیادی شبیه هستیم و این باعث شده که خیلی خیلی دوستش داشته باشم:*
عزیزدلم تفلدت مبارک دارم میام خونتون برات برقصمممممممم:)):*
جای همتون خالی .
وای دیر شد من رفتم.

No comments:

Post a Comment