Sunday, June 10, 2012

غرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغرغررررررررررررررررر...!

ای باباااااااااااااااا چقدراين روزا غر ميزنمااااااااااااااا !!! راستشو بخوايد همين الانم کليشو تو جيبم قايم کردم و لی روم نميشه روکنم پس بهتره نگه دارم بعد خودم تنهايی غر بزنم و غر بشنوم اينجوری مزش بيشتر می مونه نه؟:)) اه اه اه خدا زياد کنه ميترا چقدر غر ميرنی ؟!!نه .نه شوخی کردم خدا زياد نکنه خدا اصلا نسلشو برداره:)) الهی آمين! از امروز آتش بس اعلام ميشه...!

No comments:

Post a Comment