Sunday, June 10, 2012

اینم دوست هنرمند من: مونی

****
امروز برای من یک روز خوب بود ولی ...؟!!!!
به هر حال یادش بخیر :)
من که همیشه اون روز یادم می مونه و دوسش دارم حتی اگر بقیه یادشون نباشه...:(
****
یک سری هم به این دوست من بزنید که خیلی خیلی دوسش دارم :*
ولی باید بگم که خیلی زشته!!! متاسفانه!!!!

****

افسانه!!!!

***
امروز چرا اینطوری وبلاگ نوشتم؟!!!!

No comments:

Post a Comment